Posts Tagged 'likestilling'

Allmøte

Allmøte i regi av Likestillingsutvalget ved Instituttet.

Tidspunkt onsdag 19. mai kl. 15:00 (Aud I).

Der vil vi presentere likestillingsutvalget, oppsummere resultatet av spørreundersøkelsen, og så har vi invitert Sigtona Halrynjo ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til å snakke om:
«Når rettighetslogikken møter karrierelogikken. Kjønn, karriere og foreldrepermisjon i eliteprofesjoner».

Endelig program kommer senere, men hold av dagen allerede nå!

Likestillingsutvalget
Lena Tallaksen (leder), Karen Leever, Andy Kääb, Charlotte Rian and Terje Berntsen

Reklame

Likestillingsutval ved instituttet

Vi har oppretta likestillingsutval ved instituttet. Medlemmer er Terje Berntsen, Andreas Kääb, Karen Leever, Charlotte Rian og Lena Tallaksen, med Lena som leiar. I fyrste omgang skal utvalet utarbeida handlingsplan for likestilling for instituttet, og også finne god bruk av likestillingsmedla instituttet har fått, kr 118 000. Utvalet sin rapport for 2009 finn du her.