Arkiv for oktober 2014

Nansenbelønninga til Jon Ove Hagen

Jon Ove HagenProfessor Jon Ove Methlie Hagen,Institutt for geofag ved UiO, fekk fredag 10.10.2014, på Fridtjof Nansens fødedag, tildelt Nansenbelønninga, eller Framkomiteens Belønning for Polarforskning som det formelt heiter.

Utdrag frå komiteen si grunngjeving:

Professor Jon Ove Methlie Hagen har mer enn 25 års erfaring innen feltet glasiologi med hovedfokus på studier av hvordan arktiske isbreers masse øker eller minker over tid. Han er en ledende norsk glasiolog som gjennom sin forskning har vært med på å gi meget viktige bidrag til bedre å forstå hvordan våre breer og ikke minst våre store isdekker vil respondere på fremtidige klimaendringer.

Prisen vart utdelt av Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO.

Til lukke, Jon Ove! Dette er vel fortent!

Reklame