Arkiv for mars 2010

Vår i skogen

HønsehaukGeofagforskarar er pr. definisjon naturinteresserte. Dagens stemningsrapport og naturbilete kjem frå Dag A. Karlsen, frå skogane i Follo:
Fru hønsehauk er nå i «vårstemning» og «gubben» – som er mye mindre enn hunnen – våger seg frempå uten å få kloa i kassa.
Måren går fra å være kun nattaktivt til å operere også om dagen.
Grevlingen er ute og snøfter etter litt smågodt.

Reklame

Prøveforelesning, tirsdag 23. mars kl 11:15

Senior lecturer Jennifer S. Collier, Imperial College, will Tuesday March 23 at 11:15 give a lecture with the title:

Beyond hotspots: the importance of rift history for volcanic margin formation

Auditorium I, Geology Building. All are welcome!

Abstract:
Rifting and magmatism are fundamental geological processes that shape the surface of our planet. A relationship between the two is widely acknowledged but its precise nature has eluded geoscientists and remained controversial. Two decades ago, largely based on detailed observations from the North Atlantic, a paradigm was established that identified mantle temperature as the primary factor. This idea has dominated our understanding with most authors seeking to explain observed variations in volcanic activity at rifted margins in terms of the mantle temperature at the time of breakup.

Recently we generated a new model of the conjugate Indian-Seychelles continental margins from marine geophysical observations. These margins have been widely cited as a classic example of rifting in association with a continental flood basalt province, the Deccan Traps. However our study did not find the typical set of geophysical characteristics reported at other margins linked to continental flood basalts, such as those of the north Atlantic. Instead our work showed that that rifting of India from the Seychelles was characterised by modest magmatism. These observations, together with those of others that question the “hotspot-volcanic margin” relationship, led us to revisit the primary factors that control continental break-up.

We developed a series of numerical models that explicitly account for the effects of earlier episodes of extension. Our work showed that the volume of rift-related magmatism generated, both at the Northwest Indian Ocean and North Atlantic margins, depends not only on the mantle temperature but, to a similar degree, on the rift history. We conclude that the inherited extensional history can either suppress or enhance melt generation, and mantle temperature alone is not the primary factor controlling continental break-up.

Vulkanutbrot på Island

Eyjafjallajökli20. mars starta eit vulkanutbrot på Eyjafjallajökull på Sør-Island. Systerinstituttet vårt på Háskóli Íslands i Reykjavik, Jarðvísindastofnun Háskólans – Institute of Earth Sciences – har meir informasjon. Utbrotet er spektakulært, men i seg sjølv ikke dramatisk. Den dramatiske bakteppet er likevel at dei tre tidlegare utbrota i denne vulkanen i historisk tid (920, 1612, 1821) har vorte fylgd av utbrot i Katla. Katla er ein av dei farlegaste vulkanane på Island.

ENTER-TENK – vellukka rekrutteringstiltak med internasjonal heider

Margrethe LunderRealfagsprosjektet ENTER-TENK starta opp som TENK i 2006, og er no ein del av den nasjonale matematikktreningopplegget ENTER som i stor grad er bygd på erfaringane fra TENK. Modellen vart utforma på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og ynsker å legge til rette for av liknande prosjekt på høgskular og universitet. RENATEsenteret har nå det overordna ansvaret for ENTER-programma, men drifta er fullstendig studentstyrt, og sponsa av Tekna, Statkraft og NHO. Leiaren for ENTER-TENK er Margrethe Lunder, som er sisteårs masterstudent på MetOs.

Programmet har fått godt gjennomslag, les for eksempel denne reportasjen på Teknas heimesider.

Programmet har no vunne den internasjonale Global Best Award for 2010, les meir i Teknisk Ukeblad. Margrethe finn du midt på det fyrste biletet. Vi er imponert!