Posts Tagged 'PGP'

Nytt gamalt kontinent

MauritiaI en artikkel i Nature Geoscience samlar Trond Torsvik og medarbeiderar prov for at det under havryggen frå Reunion, Mauritius og nordover i det Indiske Hav ligg ei oppbroten kontinentalplate. Plata vart reven laus som ein rest frå dei hovuddelene då den indiske kontinentalplata skilde lag med Madagaskar for 83 millionar år sidan. Dei døyper dette oppbrotne mikrokontinentet Mauritia. Det er ikkje eit opplagt reisemål, ettersom det er dekka av kilometer av basalt frå vulkanar i midhavsryggene her. Seychellane er derimot er granittiske og ein liknande kontinentalrest, om frå eit anna område.

Forfattarane baserar seg mellom anna på datering av zirkon-krystallar frå strendene på Mauritius – desse visar seg å vere rundt ein milliard år gamle og truleg transportert opp med lavaen, på bestemmelse av tjukkleiken av jordskorpa i dette området (25-30 km, mykje tjukkare enn vanleg havskorpe, og på modellering av platerørsle. Vi gratulerar med ein flott opptakt til Centre for Earth Evolution som startar opp 1. mars!

Trond H. Torsvik, Hans Amundsen, Ebbe H. Hartz, Fernando Corfu, Nick Kusznir, Carmen Gaina, Pavel V. Doubrovine, Bernhard Steinberger, Lewis D. Ashwal & Bjørn Jamtveit (2013) A Precambrian microcontinent in the Indian Ocean. Nature Geoscience DOI: 10.1038/

Figurutsnitt fra artikkelen

Reklame

Møbius til Bjørn Jamtveit

Under Forskningsrådet sin festkveld i Konserthuset fekk Bjørn Jamtveit, professor ved Institutt for geofag og leiar for Physics of Geological Processes Forskningsrådet sin gjevaste pris, Møbius, prisen for fremragende forskning. Prisen er på ein million kroner. Samstundes fekk Nils Christian Stenseth, professor ved Biologisk institutt og leiar for Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis prisen for forskningsformidling. Vi gratulerar på det varmaste! Juryens grunngjeving med meir finn du på Forskningsrådet sine heimesider.

To ERC Starting Grant-vinnarar!

ERCERC Grants har vorte ei svært viktig kjelde til finansiering av fri forskning, og er tilsvarande prestisjetunge. Dei kjem i tre versjonar – «Starting Grants» (to til sju år etter ph.d), «Consolidator Grant» (sju til 12 år etter ph.d.) , «Advanced Grants» (internasjonale toppforskarar) og  «Synergy Grants» (ny mekanisme for små forskargrupper). Instituttet var vertsinstitusjon for fire søknader til «Starting Grant» innan naturvitskap og teknologi  i siste runde, og resultata ligg no føre. Fem søkarar frå Norge vann fram, fire av desse var frp vårt fakultet, og to var «våre» – Adriano Mazzini og Douwe van Hinsbergen, begge frå SFFen Physics of Geological Processes. Dette syner både kor dyktige PGP har vore til å rekruttere og utvikle unge internasjonale forskarar, og at UiO/Fakultet for matematikk og naturvitskap har etablert eit svært godt støtteapparat for søkarane. Adriano og Douwe får rundt 12 mill NOK kvar over fem år til prosjekta sine – vi gratulerer på det varmaste. Søkarane er ikke bundne til vertsinstitusjonen for gjennomføring av prosjekta, og Douwe har alt teke mot fyrsteamanuensisstilling ved Universitetet i Utrecht, som er hans Alma Mater.

Prosjekta er:

Douwe van Hinsbergen:
Subduction Initiation reconstructed from Neotethyan Kinematics: An  integrated geological and numerical study of the driving forces behind plate tectonics. Acronym: SINK

Adriano Mazzini:
Lusi: a unique natural laboratory for multidisciplinary studies of  focussed fluid flow in sedimentary basins. Acronym: LUSI LAB

Meir informasjon på Forskningsrådet sine heimesider, her.

Trond Torsvik om diamantar

Professor Trond Helge Torsvik publiserte sammen med partnerane sine i CAS (Centre for Advanced Study i Videnskapsakademiet) i sommar ein artikkel i Nature, «Diamonds sampled by plumes from the core–mantle boundary» om mekanismane som fører diamantar opp mot overflata. Diamantar er fascinerande, og temaet er plukka opp av media i mange samanhengar, f.eks i Apollon 3-4/2010, og no seinast i NRK P2 Verdt å vite 12 januar. Innslaget er lenka opp nedanfor.

Hør Trond på «Verdt å vite».

ERC Advanced Grant til Trond Helge Torsvik

Trond Hele TorsvikDet høver godt å innleie det nye året med gratulasjonar til professor Trond Helge Torsvik for å ha fått European Research Councils Advanced Investigator Grant til prosjektet «Beyond Plate Tectonics». Tildelinga er på 2.5 millionar Euro over fem år. Dette er eit tildeling som heng svært høgt, over dei tre åra det har vore tildelt slike prosjekt har 14 norske forskarar, frå alle fagområde, nådd opp. Les meir her.

Trond er professor i geodynamikk ved Institutt for geofag, knytt til SFFen Physics of Geological Processes.

Bjørn Jamtveit får Nansenbelønninga

Bjørn JamtveitProfessor Bjørn Jamtveit,  Institutt for geofag,  leiar for PGP, er tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innan realfag og medisin for 2010. Prisen er tildelt Bjørn for dei orginale bidraga hans til forståelse av geologiske prosessar, og han er den fyrste geologen som får prisen sidan professor Ivan Th. Rosenqvist vart tildelt Nansenbelønninga i 1972. Prisen – medalje, diplom og 150 000 kr – vart utdelt ved årsmøtet i Vitenskapsakademiet måndag 3. mai. Vi gratulerer!

Fysikkevalueringa er klar

Evalueringa av norsk grunnforsking i fysikk er no klar og offentleggjort, du finn henne her.

Det er minst to gode grunnar til å ta ein titt på henne. For det fyrste er dette den evalueringa som kjem nærast geofagevalueringa, slik at den gjev eit god bilete av korleis sluttrapporten for geofagevalueringa vil være. Så har fysikkmiljøa ved UiO fått godt skussmål, og særskilt interessant for oss er det at fysikkdelen av PGP har fått topp evaluering. Vi gratulerer!

Bjørn Jamtveit om fagleg leiing

I Dagens Næringsliv har senterleiar Bjørn Jamtveit, PGP, eit innlegg om fagleg leiing og leiarskap ved UiO, under tittelen «Forskere trenger mer ledelse!»
Som leder for et Senter for Fremragende Forskning ved Universitetet i Oslo føler jeg behov for å balansere inntrykket av at alle professorer på universitetet er motstandere av nærmest alle former for ledelse. Nødvendigheten av faglig ledelse er i ferd med å bli akseptert både ved UiO og ved andre norske forskningsinstitusjoner.

Les artikkelen her. Den er trykt i papirutgåva av DN for tirsdag 9. februar.

Ny doktor

Torsdag 14. januar disputerte Marcus Beuchert, PGP, for graden philosphiae doctor med forsvaret av avhandlinga «Viscoelasticity, Centrifugal Forces and Long-Term Stability of Boundary Layer Anomalies in Mantle Convection Models». Rettleiarar har vore Yuri Podladchikov, Nina Simon og Lars Rüpke. Vi gratulere både den nyslegne doktoren, rettleiarar og PGP! Marcus arbeider no ved Goethe Universität Frankfurt am Main, Facheinheit Geophysik.

Disputas

Komande torsdag, 14. januar, disputerer Marcus Beuchert, PGP, for graden philosphiae doctor i Auditorium I, Geologibygningen. Prøveforelesninga, over temaet «The evolution of continents» er kl 10:15, og forsvaret av avhandlinga «Viscoelasticity, Centrifugal Forces and Long-Term Stability of Boundary Layer Anomalies in Mantle Convection Models» er kl 14:15. Les meir her.

Eg minner om at disputasar, og ikkje minst prøveforelesningane, er fine høver til å oppdatere seg på utviklinga i geofaga!