Posts Tagged 'naturfenomen'

Geoparkar

Europeiske geoparkarDet er kanskje ikke høgsesong for geoparkar no i februar, men Friluftsmagasinet på NRK hadde denne helga eit innslag frå Magma Geopark i Dalane. Geoparkar er områder med interessant geologi og natur som er tilrettelagt for kunnskapsaktivitetar og naturoppleving. Norge har to geoparkar som er medlemmer i det europeiske geoparknettverket, European Geoparks Network, som femner om 52 parkar i 18 land, og er støtta av UNESCO. Den andre parken her i landet er Gea Norvegica Geopark, i sørvestkanten av Oslo-feltet i grenseland mellom Telemark og Vestfold. Kristin Rangnes deler tida si mellom å vere fagreferent for geofag ved Universitetsbiblioteket og å vere dagleg leiar for Gea Norvegica.

Det er fleire geoparkar og steinsenter i Norge enn desse to. Ei oversikt finn du her hjå NGU.

Når du planlegg ferien, enten det er i Norge eller utlandet, kan det vere ein tanke å legge vegen om ein geopark eller to.

Kartet: Det europeiske geoparknettverket.

Reklame

1000-års bylgje?

TsunamiDet er sjølvsagt for tidleg å analysere den katastrofale tsunamien i Japan – det fysiske omfanget er knapt kartlagt enno. Dr. Roger Musson, som er leiar for «Seismic Hazards and Archives» ved British Geological Survey, har likevel tankar om at dette kan vere ei 1000-års hending. Bakgrunnen er at den førre tsunamien i Japan av samme storleik ser ut til å ha vore den i 869 e.kr., og at ein kjenner til et par tidlegare hendingar i samme klasse over dei siste 3000 åra. Slike hendingar set både historiske og geologiske spor, og det er grunnlaget for at ein kan ha ei meining om frekvensen. At det er ei tusenårshending betyr (diverre for Japan) ikkje at det er 1000 år til neste gong, men at det er 1/1000 sannsynlegheit for at hendelsen skal skje i eit bestemt år. Nå må ein nok tru at det går eit stund til neste gong i Japan, sidan det nok tek tid før det bygger seg opp store nok spenningar i jordskorpa til at det kan utløyse eit nytt styrke 9-jordskjelv.

Ein skal også merke seg at dersom analysen til Musson er rett, så betyr det at dette var ei tusenårshending i Japan, ikke globalt.

Meir hjå BBC, som også har rettane til biletet.

Henning i Teknisk Ukeblad / Henning Dypvik in Teknisk Ukeblad

Teknisk Ukeblad 27/10 dekker Ritlandskrateret over tre sider, og har intervju med Fridtjof Friis og Henning Dypvik.

«Meteorkrater forteller om jordens utvikling»

Ritland«Meteoritten traff Hjelmelandsheiene i Rogaland med en fart på 15-20 kilometer i sekundet for mer enn 500 millioner år siden. Nå jobber forskerne med å finne ut mer om den dramatiske hendelsen». Krateret, det andre på fastlands-Norge, vart funne i 1999 av Fridtjof Friis.


Teknisk Ukeblad no 27/10 covers the Ritland impact crater over three pages, through pictures and interviews with Fridtjof Friis and Henning Dypvik.

«Meteorite crater witnesses about the developent of the earth»

«The meteorite hit Hjelmelandsheiene in Rogaland County with a velocity of 15 to 20 kilometers per second, more than 500 million years ago. Now the scientists try to find out more about the dramatic incident». The crater, the second identified on land in Norway, was found by Fridtjof Friis in 1999.

Disputas

Fredag 7. mai forsvarar Svein Olav Krøgli avhandlinga si «Automatic extraction of potential impact structures from geospatial data – examples from Finnmark, Northern Norway» for graden philosophiae doctor. Prøveforelesning kl 10:15 over oppgjeve tema «Combining terrain analysis with remote sensing in the geosciences: methods and applications», og disputas kl 13:15, alt i Auditorium I, Geologibygget. Meir her.

Siggi om Eyjafjallajökull

SiggiProfessor Sigurður R Gíslason frå systerinstituttet vårt på Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Háskólans, held eit fascinerande foredrag om Eyjafjallajökull-utbrotet for eit fullpakka Forum i CIENS torsdag 22. april, med unike bilete og eigne video-opptak. Intervju med Siggi på VG-nett finn du her.

Gjesteforelesing om Eyjafjallajökull-utbrotetimages

EyjafjallajökliProfessor Sigurður R Gíslason frå systerinstituttet vårt på Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Háskólans, held torsdag 22. april kl 15:15 ei gjesteforelesnng om det brennvarme temaet
The volcanic eruption in the Eyjafjallajökull volcano
Sigurður har med seg ferske foto og videoar frå utbrotet. Vi reknar med at denne forelesinga har brei interesse, og har lagt den til auditoriet Forum i CIENS-bygget (Forskningsparken) (kart). Forelesaren kjem rett frå Reykjavik, og som ein vil forstå er det ei viss usikkerheit knytta til om han når fram.

Ny utvikling i vulkanutbrotet i Eyjafjallajökull

Eyjafjallajökli20. mars starta eit vulkanutbrot på Eyjafjallajökull på Sør-Island. Systerinstituttet vårt på Háskóli Íslands i Reykjavik, Jarðvísindastofnun Háskólans – Institute of Earth Sciences – har meir informasjon. Utbrotet er spektakulært, men i seg sjølv ikke dramatisk. Den dramatiske bakteppet er likevel at dei tre tidlegare utbrota i denne vulkanen i historisk tid (920, 1612, 1821) har vorte fylgd av utbrot i Katla. Katla er ein av dei farlegaste vulkanane på Island. I dag 14. april ser det ut til at utbrotet går inn i ein ny fase:

Eyjafjallajökull eruption: A new phase started on 14 April 2010
A new phase of the Eyjafjallajökull eruption started around midnight on the 14th of April, where melt penetrated its way to the central crater beneath the glacier. Bad weather makes visual observations difficult, but surveillance flights with radar and temperature sensors will shed light on the new conditions later today.

Vår i skogen

HønsehaukGeofagforskarar er pr. definisjon naturinteresserte. Dagens stemningsrapport og naturbilete kjem frå Dag A. Karlsen, frå skogane i Follo:
Fru hønsehauk er nå i «vårstemning» og «gubben» – som er mye mindre enn hunnen – våger seg frempå uten å få kloa i kassa.
Måren går fra å være kun nattaktivt til å operere også om dagen.
Grevlingen er ute og snøfter etter litt smågodt.