Posts Tagged 'ledig stilling'

Doktorgradstipend i atmosfæreforskning

Dette er ei treårig stilling knytt til NORKLIMA-prosjektet “Sources of Greenhouse Gases in East Asia” (SOGG-EA). Prosjektet er leia av Andreas Stohl ved NILU og vi er partner. Utlysinga finn du her.

Laboratorieleiar

Stillingen som laboratorieleiar er no utlyst. Sjå utlysinga her. Søknadsfristen er 1. september.

Instituttet lyser ut professorat/fyrsteamanuensis-stilling

Instituttet lyser ut stilling i ingeniørgeologi/geoteknikk. Les meir
her. Søknadsfrist: 20.08.2009