Posts Tagged 'Forskningsrådet'

Møbius til Bjørn Jamtveit

Under Forskningsrådet sin festkveld i Konserthuset fekk Bjørn Jamtveit, professor ved Institutt for geofag og leiar for Physics of Geological Processes Forskningsrådet sin gjevaste pris, Møbius, prisen for fremragende forskning. Prisen er på ein million kroner. Samstundes fekk Nils Christian Stenseth, professor ved Biologisk institutt og leiar for Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis prisen for forskningsformidling. Vi gratulerar på det varmaste! Juryens grunngjeving med meir finn du på Forskningsrådet sine heimesider.

Reklame

Geofagevalueringa klar

UtbruddGeofagevalueringa – «Research in Earth Sciences in Norway» – er nå klar, og publisert på Forskningsrådet sine heimesider. Det er gjennomgåande positiv lesnad, Forskningsrådet oppsummerar slik:

Kvaliteten på den norske geofaglige forskningen er generelt god, og innenfor flere felt er norske miljøer internasjonalt ledende. Miljøene som nå er evaluert er blant annet helt sentrale for å videreutvikle oljeindustrien og møte utfordringene innenfor klima og fornybar energi. Det er derfor av stor nasjonal betydning å opprettholde denne styrken. … Norske geofaglige fagmiljøer er i følge komiteen internasjonalt ledende innenfor felt som klimaforskning, meteorologi og atmosfæreforskning, marin geologi og -geofysikk og petroleumsforskning.

Les rapporten, saman med den bibliometriske rapporten og Forskningsrådet sin omtale her.

Bilete: Tom Andersen, IG