Archive for the 'Finansieringskjelder' CategoryUtlysing av nye SFI

Forskningsrådet har lyst ut til skissesøknader for nye senter for forskingsdreven innovasjon – SFI. Det er snakk om minst seks senter med oppstart i 2011. Det er i utgangspunktet ei open utlysing når det gjeld tema, men det er likevel peika på fem temaområdet det er ynskje om søknader innan. Desse er:

  • Privat tjenesteyting
  • Offentleg sektor/helsesektoren
  • Transport
  • Mat
  • Miljøteknologi

Fristen for skissene er 21. desember, frist for full søknad vil vere 21. april. Meir informasjon finn du her. Ta kontakt med instituttleiar dersom du har idear eller er kontakta om søknadssamarbeid.

Reklame

Støtte til formidling frå Forskningsrådet

Frå Forskningsrådet har vi motteke fylgjande:

Midler til formidlingsprosjekter (PROREAL)

Prosjekter med årlig budsjett mellom 50.000 og 500.000 kroner kan søke.
Deler av utlysningen gjelder spesielt formidling egnet til å øke interessen og forståelsen for havbruk, energi, klima og miljø og  nanoteknologi.
Søknadsfrist: 02.09.2009 13:00 CET

Les mer
<http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/PROREAL/1244734178063?kilde=n&gt;

Energi, klima og miljø er tema som skulle passe oss godt!