Archive for the 'CIENS' CategoryForskningstorget 2009

Instituttet deltok på Forskningstorget i CIENS-teltet. Temaet var «Bærekraft og utvikling», vi bygde standen vår rundt CO2-lagring. Det var stor pågang av unge og gamle begge dagar, og CO2-demonstrajonar med Farris slo godt an. Biletet viser Thor Thorsen og Elin Kalleson med ihuga tilhøyrarar.

Ny direktør i Forskningsrådet

Sønneve Ølnes, noverande assisterande instituttsjef ved TØI og leiar for CIENS, er tilsett som direktør for Divisjon for administrasjon i Forskningsrådet. Ho tiltrer stillinga 1. oktober.

http://forskningsradet.no/no/Nyheter/Nye+direktorar+i+Forskingsradet/1244734250478&kilde=f