Arkiv for mai 2012

SFF-finalistane klare

16. mai offentleggjorde Forskningsrådet kven av søkadene som er innvitert til finalerunden i tredje generasjon Sentre for framståande forskning. Av 139 søknader har kvart av dei tre evalueringspanela (naturvitenskap/ teknologi – biovitenskap – humaniora/ samfunnsvitenskap) valgt ut maksimum ti kvar – 29 til saman. Konkurransen er hardare enn nokon gong – søknadane  er fleire og kvaliteten svært høg. For oss på Institutt for geofag er det særleg gledeleg at Trond Torsvik sin sentersøknad CEED – Centre for Earth Evolution and Dynamics er med vidare som ein av ti frå UiO. Vi gratulerer!

Andre geofag-relaterte søknader som er i finalen er Birkeland Center for Space Science, UiB, Centre for Radar Remote Sensing, UiT, Centre for Arctic Gas hydrate, Environment and Climate, UiT, Centre for Environmental Radioactivity, UMB, og Centre for Innovative Research in the Arctic Ocean, Nansensenteret. Med tanke på at berre ti søknader er med frå naturvitskap og  teknologi er dette ei ny stadfesting av den høge kvaliteten på geofagforskninga i Norge. Full liste hjå Forskningsrådet.  Desse konsortiene skal no bruke sommaren på å finpusse søknadane – fristen for endeleg søknad er 22. august.

Institutt for geofag var også sentral i andre søknader som ikkje har gått vidare til finalen. Innsatsen er ikkje bortkasta – desse søknadene legg grunnlaget for nye og innovative forskningsinitiativ.

Reklame

Filmstjerner

Jon Ove om klimasystemetCICERO Senter for klimaforskning, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Naturfagsenteret har saman med Snöball film laga tre kortfilmar om klima, av ein planlagt serie  på ti. Filmane er tenkt brukt mellom anna i skulen. Dei tre titlane som er klare er «Klimasystemet», «Klimaforskning» og «Tiltak som verkar».

Mellom «filmstjernene» finn me to forskarar frå instituttet, professorane Jon Ove Hagen («Klimasystemet») og Terje Koren Berntsen («Klimaforskning»).

Biletet: Frå klimafilm.no