Arkiv for november 2011

Geofagevalueringa klar

UtbruddGeofagevalueringa – «Research in Earth Sciences in Norway» – er nå klar, og publisert på Forskningsrådet sine heimesider. Det er gjennomgåande positiv lesnad, Forskningsrådet oppsummerar slik:

Kvaliteten på den norske geofaglige forskningen er generelt god, og innenfor flere felt er norske miljøer internasjonalt ledende. Miljøene som nå er evaluert er blant annet helt sentrale for å videreutvikle oljeindustrien og møte utfordringene innenfor klima og fornybar energi. Det er derfor av stor nasjonal betydning å opprettholde denne styrken. … Norske geofaglige fagmiljøer er i følge komiteen internasjonalt ledende innenfor felt som klimaforskning, meteorologi og atmosfæreforskning, marin geologi og -geofysikk og petroleumsforskning.

Les rapporten, saman med den bibliometriske rapporten og Forskningsrådet sin omtale her.

Bilete: Tom Andersen, IG

Reklame

Geoengineering og klimamanipulering

Jón Egill KristjánssonInstituttet deltek i eit stort EU-prosjekt om «geoengineering» – tekniske inngrep for å motverke klimaendring. Prosjektet, «Implications and risks of engineering solar radiation to limit climate change (IMPLICC)» er ein del av det sjuende rammeprogrammet og har fem partnerar frå dei fremste europeiske forskingsmiljøa på dette feltet. Dei inngrepa prosjektet ser på er reflektorar i verdsrommet, innsprøyting av svovel i stratosfæren og innsprøyting av sjøsalt i atmosfæren for å auke mengda av låge skyer. Professor Jón Egill Kristjánsson ved Avdeling for meteorologi og oseanografi leier arbeidet ved UiO. Han deltok i to «Ekko»-innslag i P2 denne veka. For dei som gjekk glipp av dette har vi podcast av sendingane her:
3. nov kl 13:40: Viten: Klima – Vår magiske virkelighet
4. nov kl 9:03: Klimamanipulering.