Arkiv for juni 2010

Samarbeid med Vietnam National University om geohazards

VNU14. juni var det underteikna ein trekantavtale om samarbeid innan undervisning og forsking innan naturfarar mellom Vietnam National University (VNU), NGI og UiO, og ein generell samarbeidsavtale mellom VNU og UiO. Samarbeidet har finansiell støtte frå UD, og dei to landa ser på dette som så viktig at både miljøvernminister Solheim og visestatsminister Huang Trung Hai var til stade ved underteikninga her i Oslo. Pressemeldinga frå UD finn du her.

I høve underteikninga vart vi vitja av ein delegasjon frå VNU, det var rektor Mai Throng Nhuan (geokjemikar og også leiar for Department of Geoenvironment), viserektor Nguyen Hoang Luong, (faststoff-fysikar), Nguyen Van Vuong, Dean of Faculty of Geology (tektonikk og geodynamikk) og Vu Quoc Huy, Dean, Faculty of Development Economics. Fokus for samarbeidet vil i fyrste omgang være hjelp til å bygge opp eit engelskspråkleg masterprogram i Hanoi tilsvarande vår linje «Environmental Geology and Geohazards», og student- og lærarutveksling i samband med dette. Delegasjone sette ellers stor pris på å møte dei vietnamesiske doktorkandidatane våre, Phan og Pham.
Biletet: Valérie og rektor Nhuan i livleg diskusjon.

Reklame

Nordisk toppforskningssenter til Jon Ove Hagen

Vinnerene Under sluttkonferansen for Det internasjonale polaråret (IPY) vart vinnarane av tre nordiske toppforskningssenter innan «Interaction between Climate Change and the Cryosphere» annonsert. Dei tre sentra er SVALI – Stability and Variations of Arctic Land Ice, leia av Jon Ove Hagen, DEFROST (biogeokjemi og permafrost), leia av Torben R. Christensen, Lunds Universitet og CRAICC – Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate, leia av Markku Kulmala, University of Helsinki. Dei tre sentra deler 100 mill kroner mellom seg over prosjektperioden på fem år. I tillegg til å ha prosjektleia for SVALI er vi representert i DEFROST med Bernd Etzelmüller og CRAICC med Jón Egill Kristjánsson, og toarane våre, Hanne Christiansen (UNIS) og Øystein Hov og Trond Iversen (met.no) har sentrale roller. Meir om sentra finn du i Magnus Friberg sin presentasjon ved tildelingsseremonien 10. juni. og på heimesidene til Nordforsk. Våre beste gratulasjonar til Jon Ove og alle involverte!
På bileta: Feiring
Frå utdelinga, frå venstre: Torben R. Christensen, Lund, Magnus Friberg, leder av ICCCs programkomité, Michael Andersson, Nordforsk, Jon Ove Hagen, UiO, Caroline Leck, Stockholms Universitet, og Andreas Stohl, NILU.
Frå feiringa, frå venstre: Anne Hormes, UNIS, Jon Ove Hagen, UiO, Christoper Nuth, UiO, Jack Kohler, NPI og Thomas Vikhamar Schuler, UiO.

Geofagevalueringa – komiteen er klar

Den internasjonale komiteen for den nasjonale evalueringa av grunnleggande forskning i geofaga er no på plass. Medlemmene er:

  • Dan Rosbjerg, Danmarks tekniske universitet (leiar)
  • Huw C. Davies, ETH Zürich
  • Johan Kleman, Stockholms universitet
  • Monika Rhein, Universität Bremen
  • François Roure, Institut Français du Petrole
  • Roelof Snieder, Colorado School of Mines
  • Ellen Thomas, Yale University
  • Marjorie Wilson, University of Leeds

Høyringsmøter og institusjonsvitjingar vert i september og oktober:
20. til 22. september: Bergen
23. og 24. september: Tromsø
25. til 27. oktober: Oslo
28. og 29. oktober: Trondheim

Forskningsrådet sine heimesider om evalueringa finn du her.

Invitasjon til «Hunting high for Polar Lows»

OSCVi vil gjerne invitere til en spesiell fremvisning av «Jakten på polarstormen» onsdag 9. juni kl. 15.00 på Rådhusplassen.

I forbindelse med Oslo Science Conference og avslutningen av det internasjonale polaråret, har forskerne Ivan Føre ved Universitetet i Oslo og Øyvind Sætra fra Meteorologisk institutt trådt ut av sitt vante vitenskapelige format for å dele sin kunnskap om polare lavtrykk.

Polare lavtrykk oppstår hurtig og er vanskelige å varsle. Liv og verdier er i fare når slike arktiske sykloner feier inn over norskekysten, vanligvis 10-15 ganger hvert år.

I løpet av et kvarter får du oppleve en heroisk redningsaksjon fra Finnmarkskysten som utspant seg under den første polarstormen vi kjenner, samt resultatene fra et fantastisk spennende feltarbeid. Sølvguttene deltar også i spesialforestillingen kl. 15.00.
Velkommen!

Vennlig hilsen

Pernille Thapa
Informasjonsrådgiver, Meteorologisk institutt
Thor A. Thorsen
Informasjonsrådgiver, Institutt for geofag, UIO
Erlend A. T. Hermansen
Informasjonsrådgiver, CICERO Senter for klimaforskning

Polarfestival på Rådhusplassen

OSCI høve den store avslutningskonferansen for Det internasjonale polaråret på Lillestrøm – ein av dei største vitskaplege konferansane i Norge – vert det arrangert PolarFESTIVAL på Rådhusplassen 9. og 10. mai. Instituttet deltek i CIENS-standen der, og presenterar IPY-prosjekta våre Glaciodyn og IPY-Thorpex. Mellom anna vert det verdspremiere på showet «Hunting high for polar lows» med Ivan Føre og Øyvind Sætra. Jon Fosse, gå heim og vogg!
Meir om programmet her.

Joe om oljesøl og havstraumar

Loop CurrentDagbladet sine nettsider har eit stort oppslag om oljeutblåsinga i Mexicogolfen etter Deepwater Horizon-brannen, og spreiinga av oljesølet. Sentralt i dette oppsalget er eit intervju med Joseph LaCasce på MetOs. Joe har studert havstraumane i Golfen, «The Loop Current», med bøye-sporing. Det er fyrste gongen eg har sett at ei norsk nettavis har lenka opp ein vitskapleg artikkel – kanskje eg skal byrje å lese Dagbladet att!