Arkiv for juni 2009

Ny blogg

Dette er eit eksperiment med å setje opp ein blogg frå instituttleiar i tillegg til Institutt for geofag sin «offisielle» nettlogg (som m.a. kan lesast på http://wo.uio.no/wo-data/nettlogg/rss/12867.rss) og som også vert spreidd gjennom instituttbreva. Bloggen blir meir om laust og fast, den er i hovudsak på norsk (nynorsk!), og er interaktiv på den måten at den er open for kommentarar. Den kan abonnerast på gjennom RSS.

Reklame